Ons beheer

Beheer met zo weinig mogelijk menselijke interventie

Op Natuurplaats Binnenbos stimuleren we natuurlijke processen, met zo weinig mogelijk menselijke interventie. We luisteren naar de plek. En gaan uit van de ontwikkeling van het ecosysteem zelf, in plaats van het te controleren. We gaan ervan uit dat alles voortdurend verandert. 

Ons beheer is er niet alleen op gericht om terug te keren naar hoe het landschap vroeger was, of alles te behouden zoals het nu is. We bevorderen de ontwikkeling van het ecosysteem met initiatieven als een voedselbos, natuurlijke bosmozaïeken, heggen, poelen en natuurlijk begrazing. We willen laten zien dat regeneratieve landbouw ook een verdienmodel kan zijn. En dat er, als je de natuur de ruimte geeft, een verrassend, divers en harmonieus landschap ontstaat. We hopen hiermee een inspiratiebron te zijn.

We gaan uit van de ontwikkeling van het ecosysteem zelf, in plaats van het te controleren.

Regeneratieve landbouw

We stimuleren regeneratieve landbouw door allereerst een voedselbos van vijf hectare te ontwikkelen. Ter inspiratie voor een andere manier van landbouw en als bijdrage aan het ecosysteem van Natuurplaats Binnenbos.

Een voedselbos is een bos met zeven tot negen vegetatielagen, waar natuurlijke processen zoveel mogelijk vrij spel krijgen. Je vindt er alles dat in een bos groeit, van bomen, struiken, kruiden en knol- en wortelgewassen tot bodembedekkers, klimplanten en schimmels. Een voedselbos is dus veel meer dan een bos waar eetbare soorten in staan. Voedselbosbouwers ontwerpen, planten en beheren voedselbossen als zelfvoorzienende ecosystemen, waaruit op termijn het hele jaar kan worden geoogst. Afhankelijk van het seizoen varieert de oogst van diverse soorten fruit, noten, zaden en groenten tot wortels, knollen, paddenstoelen, eetbare bloemen en honing.

Natuurlijke begrazing

Op een gedeelte van het stuk grond stimuleren we het rewilden met natuurlijke begrazing. Het hele jaar door laten we grote grazers (galloways) op een gedeelte van het stuk grond leven. De grazers dragen zo bij aan natuurlijke processen, een rijkere grond en de  biodiversiteit. Belangrijke uitgangspunten zijn zoveel mogelijk zelfredzaamheid en sociale kuddes. We geven de dieren niet preventief medicijnen. Wel doen we bij ziektes en fysieke gebreken wat nodig is om het dier beter te maken. Door te zorgen voor de juiste hoeveelheid dieren is er het hele jaar genoeg eten. Bij uitbreiding van de kudde gaat indien mogelijk een aantal dieren naar een ander gebied voor begrazing .

We stimuleren 'rewilding' met natuurlijke begrazing.