Over ons

Waar een gezonde aarde bijdraagt
aan een gezonde mens

Van helende bospaden tot pure natuur voor op je bord

 In 2019 is in de gemeente Driebergen grond aangekocht en ondergebracht in Stichting ForestPeace Foundation. De totale oppervlakte van Natuurplaats Binnenbos is 80 hectare, waarvan een derde ‘cultuurgrond’ is en tweederde ‘natuurgrond’. Het grootste deel van deze gronden, maakte deel uit van het landgoed Sterkenburg en is gelegen tussen Langbroekerwetering, Broekweg en Zuwe. 

Dit is ons doel en Visie

ForestPeace wil Natuurplaats Binnenbos met de daarbij behorende natuurwaarden, kenmerkende cultuur- en landschapselementen zo natuurlijk mogelijk gaan ontwikkelen.

Op Natuurplaats Binnenbos geven we natuurlijke processen de ruimte. We willen het ecosysteem zo natuurlijk mogelijk helpen herstellen en ontwikkelen, met de natuur als regisseur. Het gebied krijgt zo de kans om zich te herstellen en te ontwikkelen met meer biodiversiteit en nieuwe soorten gewassen, planten, bomen en dieren. We willen mensen bewust maken, betrekken en laten zien dat het mogelijk is om op andere manieren gewassen rendabel te verbouwen en natuur te ontwikkelen. Zo bevorderen we de harmonie tussen mens en hun omgeving.

Elk mens, elke plant, elke boom en elk dier is hier even belangrijk en verdient een gezond leven. Op het land werken we daarom zonder bestrijdingsmiddelen en respecteren we alle dieren.  Daardoor kun je genieten van adembenemende bossen, rijke graslanden, schone lucht, helder water, puur voedsel en eindeloos veel prachtige, planten, dieren en insecten.

Elk mens, elke plant, elke boom en elk dier is hier even belangrijk en verdient een gezond leven.

Projecten samenleving

Natuurplaats Binnenbos faciliteert projecten gericht op ‘kwetsbare’ mensen uit de samenleving die extra steun kunnen gebruiken. Samen met partners (o.a. Leger des Heils) en onze belangrijkste partner, de natuur, ontvangen wij mensen die op het land meewerken en genieten van de natuur. 

Natuurplaats Binnenbos ontvangt mensen uit de samenleving die extra steun kunnen gebruiken.

Stichting ForestPeace

De oprichter van Stichting ForestPeace – Fred Matser – heeft in het verleden verschillende stichtingen opgericht (o.a. Stichting Het Bewaarde Land en Stichting Milieubewustzijn) om bij te dragen aan een dynamische harmonie. Daarbij ging en gaat het om: de harmonie in de mens, de harmonie tussen de mensen en de harmonie tussen mensen en omgeving. ForestPeace is met name in het leven geroepen om de harmonie tussen mensen en omgeving te bevorderen. Klik hier voor meer informatie over Stichting ForestPeace.

Onze organisatie

Het team achter Natuurplaats Binnenbos

Fred Matser

Voorzitter en initiator Stichting ForestPeace

Heel blij is Fred dat in juli 2019 de Stichting ForestPeace is opgericht. En de Stichting meteen een prachtig gebied heeft kunnen verwerven om de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang te laten gaan.  ”Moge de Natuurplaats Binnenbos bijdragen aan het her-ontwaken van onze innerlijke natuur door de natuur te laten zijn in haar eigen liefdevolle dynamische verschijningsvormen”.

Jasper Folmer

Algemeen aanspreekpunt
en projectleider

Jasper is dankbaar dat hij is opgegroeid te midden van de Twentse natuur. Hij is ervan overtuigd dat daar zijn liefde voor de natuur is ontstaan. Sinds de oprichting van Natuurplaats Binnenbos houdt Jasper zich bezig met het tot leven brengen van de visie. Ook coördineert hij met partners de programma’s. ”Ik geloof in de ongekende veerkracht van de natuur zolang we haar meer met rust laten”.

Piet van Dijk

Rentmeester

Geboren en getogen in het Langbroeker Weteringgebied groeide Piet op tussen boerderijen en landgoederen. Als rentmeester is Piet vanuit zijn kantoor GroeneRaedt betrokken bij het ontwikkelen van Natuurplaats Binnenbos.

Aartjan Bontje

Directeur Stichting
ForestPeace

Aartjan woont in Hilversum waar hij dagelijks geniet van de prachtige natuur rondom zijn woonplaats. De natuur brengt hem rust, inspiratie en is echt een oplaadpunt voor hem. Als directeur van stichtingen Fred Foundation en ForestPeace is Aartjan betrokken bij het ontwikkelen van Natuurplaats Binnenbos en de volgende stappen van Stichting ForestPeace. 

Kaat Biesemans-Hoogewijs

Projectleider
voedselbos 

Kaat gaat als voedselboswachter de uitdaging aan om een nat weiland uit te bouwen tot een vruchtbaar voedselbos dat zindert van de biodiversiteit, boven én onder de grond. Een bos dat boer en burger prikkelt en inspireert. En bovenal een bos dat heerlijk gezond voedsel produceert, dankzij de intense samenwerking met de natuur. 

Gerrit Spies

Ondersteuning
beheer

Geboren en getogen aan de Langbroekerwetering groeide Gerrit op tussen boerderijen en landgoederen. Gerrit ondersteunt bij het beheer van Natuurplaats Binnenbos.