Privacyverklaring

Natuurplaats Binnenbos

Natuurplaats Binnenbos hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Persoonsgegevens worden met betrekking tot bezoeken aan de website uitsluitend verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Voor vragen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Jasper Folmer (jasper.folmer@fredfoundation.org).